1 av 3

FÖR MEDLEMSORGANISATIONER

FÖR MEDLEMS-ORGANISATIONER

Hur vi hjälper medlemsorganisationer att värva nya medlemmar genom att använda AI som automatiskt letar upp, kvalificerar och rekryterar i raketfart.

Framtiden är redan här, blir bara bättre och kan göra jobbet åt oss.

Open AI:s lansering av Chat GPT tog AI till en ny nivå. Enligt uppgifter har Google satt igång ett internt race för att återta ledningen med sin motsvarighet Bard.

Den här kapprustningen är intressant men tillhör kategorin kuriosa för oss. Mer intressant är den AI som jättarna tjänar pengar på och som designats för våra ändamål.

I den här demon lyfter vi fram AI:s roll i den nya generationens medlemsrekrytering.
Innehåll i demon:
  • AI-som designats för att rekrytera nya medlemmar
  • ​Vad är en medlemsgenerator?
  • Regelverk och betydande konsekvenser?
© 2023 Zandman Consulting AB, all rights reserved. "Zandman Marketing" is a trademark of Zandman Consulting AB.